هزاران سال پيش ماجرای حضرت نوح، وتمام کردن کشتی، تمام حیوانات را جفت جفت به طرف کشتی آورد، وآنها را وارد کشتی نمود، مگر اجلکم الله الاغ، که در پشت درب کشتی ایستاده بود، هر کاری کرد که او را به داخل کشتی هدایت کند، الاغ راهی نمی شد، بعد از تلف شدن وقت؛ نوح با ناراحتی فرمود: ارکب یا شیطان، یعنی: سوار بشو ای شیطان. شیطان سخن نوح را شنید، وبا الاغ (در جایی از الاغ خود را مخفی کرد) وارد کشتی شد. نوح فکر می کرد که الاغ وارد کشتی نشده است.

مدتی که کشتی بر روی آب شناور بود، نگاهش به شیطان افتاد که در بلندای کشتی نشسته است.

نوح پرسید: چه کسی به تو اجازه داده است وارد کشتی بشوی؟

شیطان گفت: مگر تو نگفتی سوار شو ای شیطان! من هم سوار شدم. سپس گفت: ای نوح تو برای من کار خیری انجام دادی وحالا بر من حقّی داری، وحالا می خواهم آن عملت را جبران کنم.

نوح سؤال کرد؛ من به تو چه خدمتی کردم؟

شیطان گفت: تو دعا کردی، قومت به یک ساعت هلاک شدند، اگر این کار را نمی کردی من حیران بودم به چه روشی آنها را گمراه کنم، پس از این، زحمتی را از روی دوش من برداشتی ومرا راحت کردی. بخاطر این کار، نوح شروع کرد به گریه کرد، که در تاریخ هست بعد از طوفان، نوح 500 سال گریه می کرد، بهمین جهت لقبش را نوح قرار دادند.

نوح: یعنی بسیار ندبه ونوحه کننده در برابر کار مکروه یا حرامی که انجام داده، زیرا او نامش عبد الجبار بود.

شیطان به او گفت: حال چند سخن برایت دارم، به آن گوش کن!

نوح نمی خواست توجهی به او بکند، زیرا او سرزنش کننده وشیطان است، واز شیطان غیر از ضرر وگناه چه سودی می باشد.

ولی خداوند به او وحی فرستاد که کلامش را گوش کن.

نوح به شیطان گفت: چه چیزی را می خواستی بگویی، آنرا بگو!

شیطان گفت: از چند خصلت تو را نهی می کنم:

1- از کبر (تکبر) پرهیز کن، زیرا تکبر اولین گناهی است که نسبت به خداوند انجام شد، وخدا مرا امر کرد برای پدرت آدم سجده کنم، اگر؛ تکبر نکرده وسجده می کردم مرا از عالم ملکوت خارج نمی کردند.

2- از حرص (زیاده خواهی) دوری کن؛ زیرا خداوند تمام بهشت را برای پدرت؛ آدم مباح (اجازه) کرد، مگر از یک درخت، که آنرا نهی نمود، ولی حرص آدم را مجبور به خوردن میوه آن درخت کرد.

3- هیچگاه با زن نامحرم، تنها نباش، مگر اینکه نفر سومی در میان شما باشد. اگر با زن اجنبی بدون نفر سومی خلوت کردی من در آنجا حاضر  می شوم وآنقدر وسوسه ات می کنم تا تو را به زنا وفساد مجبور کنم.

خداوند به نوح وحی فرمود: که گفته شیطان را قبول کن.[1][1]- انوار نعمانیه ص 81.

+ نوشته شده در  ساعت   توسط mohsen |